• Ви знаходитесь тут:

 • Головна
 • Профспілка

/Files/images/pdpisi/профс.gif

Профспілкова організація працівників освіти та науки України Ковалиської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Смілянської районної ради здійснює свою діяльність згідно з чинним законодавством України: Конституцією України, Закону України “Про профспілки, їх права та гарантії діяльності”, Статутом профспілки працівників освіти, науки України, Положенням про первинну профспілкову організацію, Постановами вищих керівних профспілкових органів та іншими нормативно-правовими документами, що регулюють внутріспілкову діяльність. У роботі допомагають довідники “Правовий захист учителя” та “Довідник голови первинної профспілкової організації” та газета обкому профспілки освітян Черкащини “Голос профспілки”. Профспілковий комітет веде листування, звітує про проведену роботу Смілянській районній Раді профспілки працівників освіти України (голова ради - Плясунова Ніна Григорівна).

Профспілкова організація Ковалиської ЗОШ І-ІІ ст. будує відносини з роботодавцями, органами державної влади і місцевого самоврядування на основі принципів соціального партнерства , самостійності ,взаєморозуміння, дотримання норм законодавства та договорів. Організовує свою роботу з метою представництва й захисту трудових , соціально-економічних прав та інтересів членів профспілки; визначає напрями своєї діяльності , виходячи з повноважень ,передбачених законодавством України, статутних завдань профспілки ,рішень вищих за порядкуванням профспілкових органів.

У питаннях колективних інтересів первинна профспілкова організація здійснює представництво та захист інтересів працівників Ковалиської ЗОШ І-ІІ ст.. незалежно від їх членства у профспілці.

У питаннях індивідуальних прав та інтересів своїх членів профспілки профспілкова організація здійснює представництво та захист у порядку , передбаченому законодавством і статутом профспілки.

Згідно вимог Статуту та Положення про первинні профспілкові організації раз у рік планується робота ПК та комісій, план погоджується на профспілкових зборах. План роботи ПК, комісій, список складу профактиву школи знаходяться у профспілковому куточку. Для роботи профкому оснащено окреме місце в методичному кабінеті, де зберігається документація, колективний договір, правила внутрішнього трудового розпорядку роботи школи. Робота профкому ведеться гласно та відкрито.

На обліку ПК налічується 30 осіб: 13 учителів, 7 працівників обслуговуючого персоналу, 10 пенсіонерів; на обліку знаходяться діти працівників школи - це 4 дітей віком до 14 років, 2 - до 16 років. Усі працівники школи є членами профспілки.

Профспілкова організація Ковалиської загальноосвітньої школи І-ІІ ст. у своїй роботі пріоритетним вважає розв’язок завдань, які захищають інтереси та права членів профспілки. Тому важливі питання захисту трудових, культурних, соціально-економічних, професійних, морально-етичних прав контролюють створені комісії:

- соціального захисту працівників школи (очолює Ярута Т.В.),

- охорони праці (очолює Коваль В.І. ),

- культмасової роботи (очолює Коломієць М.Л ),

- ревізійна комісія (Кабанченко О.С.),

- комісія з трудових спорів (Коваль В.І.), яка жодного разу не була задіяна,

- постійно діюча комісія з соціального страхування працівників школи (очолює Ярута Т.В.).

Профспілковий комітет постійно активно співпрацює з адміністрацією школи в особі Гирник Н.В., тому спільно вирішуються та узгоджуються усі важливі питання та проводяться усі необхідні заходи.

Згідно із Законом України “Про колективні договори і угоди” раз на два роки відповідно до всіх законодавчих вимог укладається колективний договір між адміністрацією та профспілковим комітетом школи. Двічі на рік договір переглядається, доповнюється зміненими додатками, обговорюється на загальних зборах. Дія колдоговору розповсюджується на всіх співробітників навчального закладу.

ПК постійно контролює виконання умов колдоговору з іншого боку директор школи звітує перед колективом про хід виконання умов договору. Відбувалися збори членів профспілки, де адміністрація школи з одного боку і ПК з іншого звітують перед колективом про проведену роботу за окремий рік та відповідно до плану за окремий вид діяльності.

Робота ПК ведеться на принципах партнерства, взаємоповаги, відповідальності. ПК школи, уповноважений трудовим колективом і представляє інтереси працівників з метою захисту професійних, трудових, соціально-економічних, культурних прав та гарантій та дбає про забезпечення стабільності роботи та розвитку школи.

ПК постійно контролює забезпечення необхідних умов та заходів для стабільної роботи працівників школи - прийняття, звільнення з роботи, пріоритетність у наданні роботи, не допустимість прийняття рішень в односторонньому порядку та ін.. Слід зазначити, що саме за участю профспілки адміністрація школи розробила стратегію розв’язання всіх організаційно-педагогічних проблем, а це дало можливість підвищити ефективність навчально-виховного процесу, створення соціально - економічних умов навчання учнів і роботи працівників. Прикладом цього є зразкове виконання посадових обов’язків працівників школи. Учителі нашої школи неодноразово були нагороджені грамотами відділу освіти, РДА.

Так, у нас добрі результати, але профком та адміністрація школи могли б працювати ще краще і мати вищі результати спільної діяльності. Для цього потрібно зовсім небагато: оновити навчальну базу кабінетів, забезпечити сучасними матеріально-технічними засобами необхідними для реалізації навчально-виховних завдань та якісного виконання професійних обов’язків кожним працівником. Тому ми просимо посприяти у вирішенні цих питань відділ освіти, оскільки самостійно ми не в змозі подолати дані проблеми.

Хочу зупинитися на питаннях нормування і оплати праці, захисту заробітної плати.

Адміністрація школи відноситься до виконання умов нормування і оплати праці, захисту заробітної плати з надмірною відповідальністю. Ствердно можу сказати, що гласність умов оплати праці, виплати доплат, надбавок, винагород, премій є звичним явищем у нашому колективі. За погодженням профкому відбувається розподіл навчального і педагогічного навантаження. Ці питання неодноразово розглядалися на засіданнях ПК, було складено протоколи. Також спільно погоджували положення (як додаток до колдоговору) про щорічну винагороду педпрацівників за сумлінну працю і зразкове виконання службових обов’язків згідно ст..57 закону України «Про освіту» та у відповідності з постановою КМУ від 5.06.2000р. №898 та положення про преміювання працівників школи за особливі трудові успіхи згідно ст..97, 98 КЗпП. Але за останні роки ця винагорода виплачувалася у дуже малих розмірах , навіть не сягаючи 50% .

Профком школи здійснював контроль за дотриманням законодавства про оплату праці, сприяв у наданні працівникам школи необхідної консультативної допомоги щодо питань оплати праці. Сьогодні голові ПК легше вести роз’яснення правових питань, адже при відділі освіти є консультативний пункт з юридичних питань, тобто, є спеціаліст з галузі права, при зверненні дає юридичне роз’яснення окремим ситуаціям.

Слід проаналізувати умови та охорону праці в школі.

Питанню охорони праці адміністрація школи приділяє особливу увагу. В закладі створена і діє комісія та своєчасно розроблені заходи з охорони праці, в належному стані знаходиться документація, відсутні випадки виробничого травматизму. Згідно вимог ведуться журнали інструктажів, розробка інструкцій з охорони праці, посадові інструкції для працівників, придбання нової літератури з нормативними документами з ОП. ПК ведеться постійний контроль за дотриманням законодавства про працю, проводились навчання, інструктажі з ОП, в школі створено куточок з ОП.

Також ПК контролює проведені заходи щодо підготовки школи до початку нового навчального року, до роботи в осінньо-зимовий період (протоколи щоквартально). У 2005р. у школу проведено газове опалення, збудовано котельню . Майже забезпечено необхідний тепловий режим , але є декілька класів(1клас та каб. англ. мови) де тепловий режим не відповідає вимогам. Тому з допомогою батьків у 1 класі було добавлено труби, встановлено де витікає вода і поремонтовано; зрізано дерево під вікнами класу, це дало + 4 градуси температури. Проте питання забезпечення теплового режиму у окремих класах залишається відкритим.

Багато уваги приділяє адміністрація школи та профком по формуванню відповідного ставлення працівників школи щодо безпеки праці, безумовного виконання правил ТБ на робочому місці. Вчасно здійснюються медогляди працівників згідно з графіком та відповідними відмітками в санітарних книжках.

Все це дає позитивні результати. Загальний аналіз стану ОП свідчить про те, що рівень виконання заходів з кожним роком підвищується. За останні 5 років в закладі не було випадків виробничого та побутового травматизму.

Аналізуючи соціальні пільги, гарантії, забезпечення житлово-побутового і культурно-масового обслуговування працівників школи,слід виділити, що питання соціальної захищеності працівника в жорстких умовах сьогодення є одним з найголовнішим. Тому ПК систематично контролює соціально-економічне становище навчального закладу, працівників школи, активно співпрацює з адміністрацією школи.

Так при проходженні курсів підвищення кваліфікації вчителі оздоровлюються в санаторії-профілакторії “Мрія” та “Зміна”.

Кожного року наша первинна організація особливу увагу звертає на оздоровлення працівників та їх дітей. Було організовано та зініційовано ряд заходів, які забезпечили доброзичливі стосунки та здоровий мікроклімат у колективі. У нас діє внутрішня каса взаємодопомоги. Проводиться робота з вчителями-пенсіонерами.

Для поліпшення умов праці працівників школи оснащено кімнату для психологічного розвантаження працівників, завершується дообладнання кімнати для обслуговуючого персоналу та медичного кабінету. Цього року було завершено капітальний ремонт внутрішніх туалетів.

Також на контролі стоїть питання про житлові умови працюючих, під’їзд на роботу. Майже всі члени профспілки мають власне житло чи проживають з батьками, але один працівник змушений знімати квартиру . На роботу під’їзджає 2 особи. Компенсацію за проїзд не отримують , тому що відсутній автобусний зв'язок.

Разом з тим є питання, які виконуються не в повній мірі.

А саме:

- проблема виділення коштів на охорону праці;

- забезпечення навчальних кабінетів та вчителів необхідними, сучасними, інноваційними матеріально-технічними засобами навчання;

- передплата педагогічних видань за сприяння відділу освіти;

- проведення капітального ремонту стелі у навчальних кабінетах та коридорах за сприяння органів місцевої влади, відділу освіти;

- укріплення стіни , ліквідація тріщини на школі, зробивши відливи;

- капітальний ремонт надвірного туалету;

- встановити 3-ю мийкову ванну в їдальні, замінити шланги на метало пластикові.

Отже, робота профкому та адміністрації Ковалиської ЗОШ І-ІІ ст. базується на принципах взаєморозуміння і взаємоповаги.

Адміністрацією школи створено вільний доступ до матеріалів, документів для здійснення контролю за дотриманням умов колдоговору.

Для профкому і адміністрації школи є ще низка питань, які потрібно вирішувати. Профком та адміністрація Ковалиської ЗОШ І-ІІ ст. роблять все, щоб досягти єдиної мети, а саме, щоб кожен член профспілки відчував, що його права захищені.

Соціальний портрет трудового колективу

Ковалиської ЗОШ І-ІІ ст...

Кількість працівників 21
з них педагогічних працівників 13
з них жінок 15
чоловіків 6
за віком до 35 років 1
35 - 50 років 20
пенсійного віку 1
Молодих спеціалістів до 5 років 1
Мають вищу освіту 10
Мають середню спеціальну освіту 3
Мають стаж педагогічної роботи понад 10 років 3
20 років 6
30 років 3
40 років -
Мають тільки одне місце роботи понад 20 років 10
Випускників школи, які працюють в даній школі 4
Нагородженні орденами -
медалями -
Мають звання "Заслужений вчитель" -
Мають звання "вчитель - методист" 1
Мають звання "старший вчитель" 1
Знак "Відмінник освіти" 2
Знак "Профспілкова відзнака" -
Кваліфікаційні категорії: спеціаліст вищої категорії 7
спеціаліст першої категорії 2
спеціаліст другої категорії -
Сімей педагогів 1
Династій: 2-х поколінь -
3-х поколінь -
4-х поколінь -
5-ти поколінь -
Ветеранів Великої Вітчизняної війни -
Ветеранів війни в Афганістані -
Чорнобильців 1
Дітей війни (з 09.05.1927р.н. по02.09.1945р.н.)
Кількість сімей, які мають дітей: 19
з них: 3-4 дитини 2
5 і більше дітей -
Кількість сімей, які мають дітей - інвалідів 1
Матерів (батьків), які самі виховують дітей 2
Кількість працівників, забезпечені житлом 20
потребують його 1
Кількість працівників, які мають земельні паї 18
Кількість сімей, в яких тільки одна особа має самостійний заробіток 2
Кількість працівників, які доїжджають до місця роботи 2

М.П. Голова ПК _____________ /Т.В.Ярута/

Кiлькiсть переглядiв: 1223

Коментарi

 • Fastest Payday Loan

  2018-03-19 23:06:50

  online installment loans bad credit installment loans personal loans quick [url=http://installmentloans.bid]installment loans no credit check[/url]...

 • GuestGlums

  2018-03-02 11:02:16

  guest test post [url=http://temresults2018.com/]bbcode[/url] html http://temresults2018.com/ simple...